TIL KOMMUNER


Autismecenter Vest tilbyder Uddannelses- og Erhvervsafklaring for voksne, som har en Autismespektrumforstyrrelse eller lignende udfordringer og med et begavelsesniveau indenfor normalorådet.


  • Vi hjælper den unge/voksne med at finde deres styrker, kompetencer og motivation ift. hvilken udannelse- og/eller job, der er relevant for den enkelte kandidat.


  • Vi finder frem til de særlige behov, der kan være i forbindelse med en autismediagnose som fx optimal arbejdstid, måden opgaverne skal stilles på, fysiske rammer mv.


  • Vi giver forskellige IT-relaterede opgaver som fx kodning af hjemmesider, spil eller robotter, 3D-tegning og animation, tekstbehandling, økonomi mm.


  • Vi giver også forskellige kreative og håndværksmæssige opgaver i emner som fx træ eller metalarbejde, mindre renoveringsprojekter, tegne og malekunst mm.


  • Vi observerer, hvordan der arbejdes og hvordan den unge/voksne agerer sammen med de øvrige kandidater.


  • Vi snakker med den unge/voksne, og er meget ærlige omkring det vi observerer. Vi snakker evner, forventninger og realisering.


  • Vi finder en håndplukket praktik ud fra de evner og interesser vi har fundet frem til - og med hensyntagen til behovet for skånehensyn/autismekompenserende tiltag.