TIL KOMMUNERNE


Autismecenter Vest tilbyder uddannelses- og erhvervsafklaring af normaltbegavede voksne med en autismespektrumforstyrrelse.

  • Vi hjælper den unge/voksne med at finde deres særlige evner, samt det der motiverer.
  • Vi finder frem til de særlige behov der kan være i forbindelse med en autismediagnose som f.eks. længden på arbejdsdagen, måden opgaverne skal stilles på mv.
  • Vi giver forskellige IT-relaterede opgaver som f.eks. kodning af hjemmesider, spil eller robotter, 3D-tegning og animation, tekstbehandling, økonomi mm.
  • Vi giver også forskellige kreative og håndværksmæssige opgaver i emner som f.eks. træ eller metalarbejde, mindre renoveringsprojekter, tegne og malekunst mm. 
  • Vi observerer hvordan der arbejdes, og hvordan de agerer sammen med de øvrige kandidater.
  • Vi snakker med den unge/voksne, og er meget ærlige omkring det vi observerer. Vi snakker evner, forventninger og realisering.
  • Vi finder en håndplukket praktik ud fra de evner og interesser vi har fundet frem til, samt nødvendige understøttende skånehensyn.