AUTISME STU

LIV & BOLIG

Autisme STU er en 3-årig Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Formålet med Autisme STU er at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så den unge bliver i stand til at mestre voksenlivet så selvstændigt og aktivt som muligt.


I Autisme STU sammensætter vi uddannelsen individuelt ud fra den enkeltes evner, motivation, behov og altid med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer. Vi tilrettelægger indholdet, så det giver mening.

Autisme STU er målrettet unge, der profiterer af en autismefaglig pædagogisk tilgang i overskuelige og trygge rammer. 


Dagligdagen i Autisme STU veksler mellem individuelle fag og fælles undervisning på små hold.


Vi bygger bro til voksenlivet!

AUTISMESPECIFIK STU


Autismecenter Vest opretter den 6. august 2018, et autismespecifik STU tilbud med vægt på den uddannelses- og erhvervsafklarende del med udgangs-punkt i den enkelte STU-elevs individuelle autismeprofil.


Autisme STU lægger vægt på den uddannelses- og erhvervsafklarende del med udgangspunkt i den enkelte STU-elevs individuelle autismeprofil. Her samarbejder vi endnu engang med Unges uddannelsescenter, da de har lang erfaring med autisme og STU forløb.


Hos Autismecenter Vest har vi specialiseret os indenfor autismespecifikke ud-dannelses- og erhvervsafklarende tilbud til unge og voksne med autisme-spektrumforstyrrelse (ASF). Vi har erfaringen, fagligheden og kapaciteten til at rumme og udforske unge og voksne med ASF.


Vi arbejder individuelt med at finde den enkeltes motivation, kompetencer og de særlige behov, der følger med en ASF diagnose. Samtidig har vi fælles-skabet og selvstændigheden for øje. Vores vision er at være brobyggere, ved at vi finder nye veje – skaber muligheder – og giver indsigt. Vi er derfor en orga-nisation, der hele tiden er i samarbejde med de mest innovative udbydere på området, hvilket helt konkret har ført til, at vi i perioden 2014 – 2021 har op-rettet to helt unikke tilbud under vores Autismecenter.

TRAINEEFORLØB


Trainee kan være en oplagt afklaringsmulighed for unge, der vurderes i målgruppen til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), men som har brug for en skånsom opstart på få timer forud for et treårigt STU-forløb.

FAGLIG KONTAKT


Kontakt mig vedrørerende STU forløbet. Det kan foreksempel være, at du gerne vil på et uforpligtende besøg eller en introsamtale. Det kan også være, at afklare priser eller særlige rammer som omhandler individuelt indhold i tilbuddene.