AUTISME STU

UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

INDHOLD PÅ AUTISME STU


Vi har delt Autisme STU op i fire hovedområder, men indholdet i undervisningen indenfor de fire hovedområder vil i flere tilfælde være integreret. For eksempel vil der være fag som dansk og matematik, hvor matematik går på tværs af faget ’Økonomi’ og ’Indkøb’ og dansk på tværs af ’Digital dannelse’. Derudover kommer der fokusuger, temadage, tur ud af huset, hyggeligt samvær med musik og spil med mere. Lokalemæssigt holder vi til i nær tilknytning til Kompetencecenter Specialisterne i hjemlige omgivelser på ejendommen Langvadbjerg på adressen Ringkøbingvej 108B, 7400 Herning.


Daglig leder af Autisme STU og tilhørende §85 botilbud er Sonja Bach. Hvis du synes, at dette lyder interessant, er du velkommen til at kontakte Sonja eller Søren. Du er også meget velkommen til at komme på besøg og se vores lokaler.

LÆSEPLAN OG TEMAFAG


Her er den nuværende læseplan for STU eleverne.

TEMAFAG har fokus på at bringe aktuelle temaer i spil. Formålet er at øge de unges omverdensforståelse samt at udvikle evnen til at tage stilling og udtrykke egne meninger og holdninger.

Faget refererer til følgende indholdsområder i Læseplanen:

  • Digital dannelse
  • Økonomi og indkøb
  • Bolig samt Fritidsliv.

FAG


Faget LIV indeholder undervisning i at leve og være i verden med en autismediagnose. Faget har til formål at forberede og udruste de unge til at agere i tilværelsen med de udfordringer, den enkelte har. Undervisningen foregår på hold. Faget refererer til følgende indholdsområder i Læseplanen: Handicap og selvforståelse

  • Personlig hygiejne
  • Kommunikation og Seksualitet.
  • Samfundsfaglige temaer, for at i leve og være i verden.

LIVSFÆRDIGHEDER


Faget LIV indeholder undervisning i at leve og være i verden med en autismediagnose. Faget har til formål at forberede og udruste de unge til at agere i tilværelsen med de udfordringer, den enkelte har. Undervisningen foregår på hold. Faget refererer til følgende indholdsområder i Læseplanen: Handicap og selvforståelse

  • Personlig hygiejne
  • Kommunikation og Seksualitet.
  • Samfundsfaglige temaer, for at i leve og være i verden.

ERHVERVSORIENTERING


Undervisningen har fokus på at præsentere de unge for en bred vifte af er-hverv – bl.a. gennem virksomhedsbesøg – og derigennem vække interesse for praktikforløb og mulig beskæftigelse efter endt STU. Undervisningen rummer også samfundsfaglige aspekter samt specifik orientering om praktikforløb og de rammer, der er på en arbejdsplads. Faget relaterer i høj grad til faget LIV, idet eksempelvis emner som personlig hygiejne, pausetræning, social træning mv. hænger sammen med at kunne navigere på en arbejdsplads. Undervisni-ngen berører forskellige former for forsørgelsesgrundlag efter endt STU-forløb.

SUNDHED OG MOTION


Faget omhandler undervisning i betydningen af sund livsstil og motion. Un-dervisningen veksler mellem teori og praksis og foregår på hold. Under-visningens praktiske del varierer mellem aktiviteter i Autisme STU (gåture i nærmiljøet, udendørs spil o.l.) og aktiviteter andre steder (svømning, bowling, skydning, gåture i naturen osv.). Eleverne præsenteres for forskellige sports-grene og motiveres til også at være fysisk aktive i fritiden. Faget refererer til Læseplanens indholdsområde Sundhed – motion og idræt.