RÅDGIVNINGSFORLØB

FORSTÅELSE, INDSIGT, ACCEPT OG UDVIKLING

Autismecenter Vest arbejder med rådgivning, undervisning, foredrag etc. til både forældre/pårørende, mennesker med ASF og til fagpersoner, institutioner og offentlige myndigheder.


Vi samarbejder med fagpersoner, som alle har arbejdet med ASF i en årrække og har en bred erfaring. Det er bl.a. sagsbehandlere, psykologer, psykiatere, pædagoger, ergoterapeuter, pædagogiske konsulenter, familieterapeuter.


Autismecenter Vest arbejder på at synliggøre Autisme som et handicap, som giver store udfordringer i forhold til at kunne begå sig i vores samfund men som også giver masser af muligheder under de rette betingelser.


Skulle du komme i den situation, at du selv, dit barn eller et andet nært familiemedlem får en diagnose, som falder indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelser – ASF, er der uendeligt mange ting, der forandrer sig. Ud over at skulle forlige sig med diagnosen og forsøge at finde svar på de hundredevis af spørgsmål, der viser sig, skal en ny hverdag bygges op og dagliglivet skal indrettes så systematisk, som muligt. Alt sammen noget, der kræver overskud og indsigt.


Et af Autismecenter Vests formål er, at yde rådgivning til familier, som har diagnoser indenfor ASF tæt inde på livet. Vi kan være det led i sagsbehandlingen, som gør, at tingene trods alt bliver nemmere og mere overskuelige, og at man hurtigere får styr på en ny hverdag. Et andet af vores formål er, at yde supervision og undervisning til fagpersoner, som arbejder med alle aspekter af ASF. I en rådgivningssituation, kan du vælge om mødet skal foregå hjemme hos dig, eller du foretrækker, at det afholdes på Langvadbjerg. Vi arbejder i hele  Danmark.

RÅDGIVNING TIL AUTISTER


At få/have en autisme spektrum forstyrrelse, kan for mange være en kompleks størrelse. Derfor kan man have behov for hjælp til at lære mere om sin diagnose, dens udfordringer og styrker, samt hvordan man opbygger brugbare strategier for håndtering af hverdagens forskellige dilemmaer.

RÅDGIVNING TIL ARBEJDSPLADSEN


Måske mangler du hjælp til lære din mest effektive læringsmetode, måder at tænke opgavebearbejdelse, håndtering af stress på arbejdspladsen eller hjælp til at lære arbejds-kultur, kodeks og uskrevne arbejdsmiljøregler. Det kan også være at din chef eller dine kollegaer ønsker undervisning i autisme spektrum forstyrrelser så de bedre kan forstå din verden.

RÅDGIVNING TIL FAMILIER


Få hele familien med på beatet når det gælder viden om og strategier i forhold til autismespecifikke problematikker. Vores uddannede og erfaringsrige konsulenter kan hjælpe dig og hele din familie med at blive klogere på dig og dit syn på verdenen. Sammen kan vi bedre etablere strategier, der gør hverdagen nemmere for alle i familien.

RÅDGIVNING TIL HVERDAGSSTRATEGIER


Personer med en diagnose på autismespektret, kan ofte have hjælp til at finde og opbygge strategier til at håndtere hverdagens mange gøremål. Dette gælder både forudsete og uforudsete opgaver, der alle er nødvendige at tage hånd om for at få en hverdag til at fungere. 

RÅDGIVNING TIL FAMILIER


Autismecenter Vest tilbyder rådgivning til alle, der er i berøring med mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Det vil sige, at familier, pårørende eller mennesker, som selv har diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser kan søge rådgivning hos os. Umiddelbart efter en diagnosticering (såvel som efterfølgende) vil der opstå mange, vidt forskellige spørgsmål, som du har behov for svar på.