RÅDGIVNINGSFORLØB

FORSTÅELSE, INDSIGT, ACCEPT OG UDVIKLING

RÅDGIVNING TIL AUTISTER


At få/have en autisme spektrum forstyrrelse, kan for mange være en kompleks størrelse. Derfor kan man have behov for hjælp til at lære mere om sin diagnose, dens udfordringer og styrker, samt hvordan man opbygger brugbare strategier for håndtering af hverdagens forskellige dilemmaer.

Hvad man specifikt har brug for hjælp til, kan være vidt forskelligt, men der er en række grundlæggende teorier, strategier og værktøjer, der tilsammen kan gøre en verden til forskel for dig med autisme.

  • Måske har du brug for hjælp til at finde ud af hvad ASF er og hvad det betyder for dig i dit liv.
  • Måske har du ønske om at udvikle dine egne strategier til hvordan specifikke udfordringer kan håndteres og viden om forskellige værktøjer der findes.
  • Det kan også være at du er i en periode, hvor du har brug for viden om stress og hjælp til stresshåndtering.


SELVFORSTÅELSESFORLØBET


Vi har lavet en forløb vi kalder “Selvforståelsesforløbet”, som er individuelt tilrettelagt og har til hensigt at oplyse dig om autismens mange facetter og udtryk. Det lærer dig om stress, stresshåndtering og autismens andre følgelidelser. Alle emner tager udgangspunkt i den individuelle autismeprofil og arbejdes med i en kombination af undervisning og samtale. 

  • ASF og identificering 
  • Livslinje
  • Stress og stresshåndtering 
  • Dagsrytmer, søvn, kost og motion
  • Sociale relationer


ASF og identificering  

Her præsenteres nogle teorier og modeller, der alle har til formål at blive klogere på autismens mekanikker i forskellige sammenhænge. Vi ser også en række relaterende kortfilm, der omhandler autisme, ift specifikke emner. Vi har individuelle samtaler omkring filmenes problemstillinger, der belyses i relation til den individuelle profil. Formålet er identificere sig selv med og omkring de problemstillinger hverdagen byder på og hvordan de føles og håndteres med den autistiske hjerne. 


Livslinje  

Her vil der blive kreeret en livslinje, der har til formål at fungere som samtaleemne for en dybere selvindsigtsproces og opdagelse af adfærdsmæssige mønstre.


Stress og stresshåndtering 

Med udgangspunkt i konkrete modeller, arbejdes der med hvordan stress opstår og hvordan det føles for den enkelte person. Samtidig vil der blive præsenteret værktøjer til både håndtering og forebyggelse af stress, bl.a. regulering og forståelse af energiniveauer. 


Dagsrytmer, søvn, kost og motion

Her arbejdes med søvn, kost, motion og dagsrytmer og betydningen af disse ift. kroppens og hjernens funktion og overskud. Der tages udgangspunkt i det/de områder der er udfordrende for den enkelte.


Sociale relationer  

Her arbejdes med relationer, med afsæt i den enkeltes ønsker og med særligt fokus på de områder der er udfordrende for den enkelte.

Med udgangspunkt i konkrete modeller fra socialkognitive metoder, om sammenhæng mellem tanker og handling, arbejdes der med øget bevidsthed om denne sammenhæng, både generelt og specifikt for den enkelte, samt i forhold til egen og andres adfærd.

FORLØBETS VARIGHED OG PRIS


Forløbet indeholder 15 timer til undervisning og samtale.

Sessionernes er fra 1,5 time til 3 timers varighed, alt efter emne og energiniveau hos den enkelte.

Sessionerne tilrettelægges med udgangspunkt i 1-2 gange om ugen.


15 timer a` 800 kroner pr time eksl. moms

Prisen dækker: Individuelt tilrettelagt undervisningsforløb, undervisningsmaterialer, personlige samtaler og planlægning af handlingsstrategier.