RÅDGIVNINGSFORLØB

FORSTÅELSE OG UDVIKLING

RÅDGIVNING IFM. UDDANNELSE, PRAKTIK ELLER ARBEJDSPLADS


Måske mangler du hjælp til håndtering af autismerelaterede udfordringer på din uddannelse eller arbejdsplads.

Det kan f.eks. være kommunikation med kolleger/chef, strukturen i din dag, måder at få besked om opgaver, håndtering af stress på arbejdspladsen eller andre emner, hvor du oplever at autismen kan give udfordringer i forbindelse med dit arbejde.


Det kan også være at din chef eller dine kollegaer ønsker viden om autismespektrumforstyrrelser, så de bedre kan forstå din verden.


Et forløb starter altid med et formøde, der er gratis. På dette møde aftaler vi hvordan dit forløb skal sammensættes.


Hvis du ikke har været i ”Uddannelses- og afklaringsforløb” på Autismecenter vest, indledes forløbet med 1-2 samtaler for at få mest mulig information om dig og din autisme, for at kunne rådgive bedst muligt.


Hvis du allerede har været i et ”Uddannelses- og afklaringsforløb” på Autismecenter vest, kender vi dig og ved noget om hvad autismen betyder for dig. Det vil, som regel, derfor ikke være nødvendigt med de indledende samtaler.

RÅDGIVNING IFM. UDDANNELSE, PRAKTIK ELLER DIN ARBEJDSPLADS


Målgruppe

 

 • Tidligere kandidater & kursister i praktik eller job


 • Virksomheder, arbejdsgivere og kollegaer 


 • Dimittender og  studerende 


 • Autister der mangler bindeled mellem arbejdsplads og jobcentret


 • Anden aktør på opfølgning af praktik via kommunen


Emner


 • Virksomhedsundervisning og rådgivning til arbejdsgivere og kollegaer 


 • Stresshåndtering og energistyring
 • Livslinje – identifikation, udviklings- og videreuddannelsesmuligheder


 • CV kreering


 • Jobansøgninger


 • Jobsamtaler


 • Læring og Opgavebearbejdelse


 • Virksomhedskultur


 • Kodeks, præsentation og uskrevne regler og kutymer


 • MUS, Lønforhandling, kollegaer og sociale sammenhænge


 • Gruppedynamik og kommunikation


 • Trivselssamtaler


 • Fastholdelsesmentor, mentor, kontaktperson, personlig assistance


Alle emner tager udgangspunkt i autisme og arbejdes med i en kombination af undervisning og samtale.


Vi tilbyder on-location undervisning og rådgivning til virksomhedens arbejdsgivere og kollegaer i og omkring autismespecifikke udfordringer. Dette kan hjælpe arbejdspladsen, herunder kollegaer og arbejdsgivere, med at få et bedre, mere forstående og gnidningsfrit arbejdsmiljø, hvor der indgår personer med en autismediagnose.

Stresshåndtering og energistyring 

Her vil blive undervist i hvordan stress opstår, føles, opfattes og bearbejdes. Samtidig vil der blive præsenteret forbyggende værktøjer til regulering og forståelse af energiniveauer.


Livslinje – identifikation, udviklings- og videreuddannelsesmuligheder   

Her vil der blive kreeret en erfaringslivslinje, der har til formål at fungere som samtaleemne for en selvindsigtsproces i det arbejde man har erfaret. Dette giver indsigt i ens udviklingsproces og arbejdsmæssige motivation og værdier, hvilket kan være grundlag for ens fremadrettede udviklings- eller videreuddannelsesplan. 


Læring og opgavebearbejdelse  

Her gennemgås indgangsvinklen til lærings- og arbejdsprocesser, hvordan fordybelse og indlæring hænger sammen, påvirkes og styrkes. Der vil blive belyst forskellige læringsstile, der kan hjælpe med at fremme effektiviteten og motivationen imod læring og arbejde. Derudover vil der være realiserende samtaler omkring muligheder, begrænsninger og krav til job og uddannelse.


Virksomhedskultur 

Her oplyses og undervises i virksomhedskulturens underlæggende mekanismer og kodeks, så man nemmere kan lære de uskrevne regner og kutymer. Dette kan være meget vanskeligt for personer på autismespektret at gennemskue og derfor kan der være behov for personlige værktøjer og strategier. Der vil også være mulighed for undervisning i og udarbejdelse af personlige værktøjer til håndtering at MUS og lønforhandlingssamtaler, samt kommunikation, gruppedynamik og tackling af kollegiale sociale sammenhænge.


Konsulentarbejde til fx Trivselssamtaler 

For personer på autismespektret kan det være svært, at identificere sammenhænge mellem velvære og arbejdsopgaver, arbejdskifte, arbejdsmængde og arbejdstid. Derfor kan det være en fordel, at der holdes løbende trivselssamtaler om arbejdet og personlig velvære med en udefrakommende konsulent, med speciale i autisme.  

Den udefrakommende autismekonsulent kan også fungere som mentor for fastholdelse i arbejdet og uddannelse, som personlig assistance eller kontaktperson.

VARIGHED OG PRIS


FORLØBETS VARIGHED

Forløbet afvikles over minimum 15 timer til undervisning og samtale.

Sessionernes er fra 1,5 time til 3 timers varighed, alt efter emne og energiniveau hos den enkelte.

Sessionerne tilrettelægges med udgangspunkt i 1-2 gange om ugen.

FORLØBETS PRIS

15 timer a` 800 kroner pr time.

Prisen dækker: Individuelt tilrettelagt undervisningsforløb, undervisningsmaterialer, personlige samtaler og planlægning af handlingsstrategier.