RÅDGIVNINGSFORLØB

FORSTÅELSE OG UDVIKLING

RÅDGIVNING TIL BORGER


At få/have diagnosen ASF, kan for mange være en kompleks størrelse.

Derfor kan man have behov for at lære mere om sin diagnose, dens udfordringer og styrker, samt hvordan man opbygger brugbare strategier til håndtering af hverdagens forskellige udfordringer og dilemmaer.


Hvad man specifikt har brug for hjælp til, kan være vidt forskelligt, men der er en række grundlæggende teorier, strategier og værktøjer, der tilsammen kan gøre en verden til forskel for dig med autisme.


 • Måske har du brug for hjælp til at finde ud af hvad ASF er og hvad det betyder for dig i dit liv.


 • Måske har du ønske om at udvikle dine egne strategier til, hvordan specifikke udfordringer kan håndteres og få viden om forskellige værktøjer der findes.


 • Det kan også være, at du er i en periode, hvor autismen betyder at du er stresset og har brug for viden om stress og hjælp til stresshåndtering.


  SELVFORSTÅELSESFORLØBET


  Hensigten er, at du opnår en øget forståelse af hvad autismen betyder for dig i dit liv og hermed også får en bedre mulighed for at udvikle strategier til at håndtere de udfordringer du eventuelt møder.


  I forløbet lærer du om autisme, og vi snakker om, hvad det betyder for dig. Derudover lærer du om stress og stresshåndtering, da det ofte er relevant når man har autisme.  For nogle, vil det også være relevant at snakke om eventuelle følgetilstande. Alle emner tager udgangspunkt i din individuelle autismeprofil og arbejdes med i en kombination af undervisning og samtale.


  Forløbet er individuelt tilrettelagt, men følgende emner indgår i den grundlæggende del af forløbet:

  • Hvad er ASF og hvad betyder det for dig?
  • Stress og stresshåndtering (mentalt overskud)
  • Eventuelle følgetilstande og hvad det betyder for dig.
  • Dine erfaringer. (Livslinje)
  • Strategier til håndtering af udfordringer, der hvor det er relevant for dig.


  Derudover er der mulighed for at dykke ned i specifikke emner der er relevante for dig.
  Det kan f.eks. være

  • Dagsrytme, f.eks. søvn, kost og motion
  • Sociale sammenhænge
  • Andet

   

  Sammensætningen af dit forløb aftales ved en forsamtale inden du starter forløbet.

  FORLØBETS VARIGHED OG PRIS


  Forløbet indeholder som udgangspunkt 6 sessioner af 1,5 times varighed.


  Sessionerne tilrettelægges som udgangspunkt med 1-2 ugers interval.

  Det samlede forløb sammensættes dog altid ud fra den enkeltes behov og overskud, hvilket betyder at man også kan have flere sessioner men af kortere varighed.

   

  Prisen for forløbet er 8000,- kr.


  Prisen dækker: Individuelt tilrettelagt undervisningsforløb, undervisningsmaterialer, personlige samtaler og planlægning af handlingsstrategier.


  Efterfølgende timer eller udvidelse af forløbet kan tilkøbes ved behov.

  Prisen pr. time er 800,- kr.