RÅDGIVNINGSFORLØB

FORSTÅELSE OG UDVIKLING

RÅDGIVNING TIL ØVRIGE


Autismecenter Vest tilbyder rådgivning til alle, der er i berøring med mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Det vil sige, at familier, pårørende eller mennesker, som selv har diagnoser indenfor autismespektret, kan søge rådgivning hos os.

Umiddelbart efter en diagnosticering (såvel som efterfølgende) vil der opstå mange, vidt forskellige spørgsmål, som du har behov for svar på.

Det kan for eksempel være at:


  • du står på bar bund omkring, hvad diagnosen betyder for dig og din familie


  • du savner et overblik over det videre forløb efter diagnosticering


  • du har behov for hjælp til at håndtere overgangen fra barn til voksen – dig selv personligt eller dine pårørende


  • du har brug for rådgivning i forbindelse et skoleskift, et nyt beskæftigelsestilbud eller til at flytte hjemmefra


  • du mangler støtte i forbindelse med sagsbehandling og kontakt til de offentlige myndigheder


  • du gerne vil have en bisidder med, når du skal mødes med din sagsbehandler eller andre “offentlige” personer