ORGANISATIONEN


LÆS TALEN HER


Baggrunden for at Fonden Herning Folkeblads Uddannelsespris udvalg 2018 har valg ​Autismecenter Vest kan du læse her i Dorte West´ tale til prisuddelingen

Her er talen fra Dorte West, som er formand for Fonden Herning Folkeblas uddannelses pris udvalg

Modtager til dette års Uddannelsespris går til Søren Dalgaard, der er leder af Autismecenter Vest på Langvadbjerg ved Snejbjerg, som en påskønnelse af det store arbejde, der ydes for unge og voksne med autisme for at hjælpe dem ud i arbejde og/ eller få en uddannelse.

En stor del af alle med autisme er henvist til et liv på førtidspension eller beskyttede værksteder. Men mange med en autismediagnose har en drøm om at komme i arbejde, være til nytte og kunne bidrage til samfundet. I dag står langt de fleste voksne med autisme udenfor arbejdsmarkedet, selv om mange af dem vil være i stand til at tage et arbejde.

Jeres mission er at finde nye veje, skabe muligheder og give større indsigt. I ønsker gennem jeres specialiserede faglighed at udbrede kendskabet til autisme. I vil være brobyggere mellem autismer og samfundet, og understøtte den enkelte til et sundt og aktivt liv – gerne ved at være en del af det almindelige arbejdende samfund. Det handler om at skabe en fornuftig sameksistens og mening med livet i sin helhed.

På Autismecenter Vest har I 3 tilgange til at give hjælp:

Den første tilgang er det der kaldes “Kompetencecenter Specialisterne”, der blev oprettet i 2014, hvor i kortlægger de unges autisters evner, kompetencer og drømme.

Den anden tilgang er Autisme STU, der først åbner til august 2018. Det nye tilbud retter sig mod unge autister, der er færdige med folkeskolen. Autisme STU lægger vægt på at afklare, hvor den enkelte unge kan have gavn af uddannelse og afklare eleven med henblik på at få et job.

Den Tredje tilgang hedder ” Klar til Start”. Her samarbejder Søren Dalgaard og hans team med Fonden Unges. De har indgået en aftale med COOP, om at butikskæden tilbyder job og uddannelse til unge med autisme. Samarbejdet er med til at vise, at mennesker med handikaps også kan bidrage og indgå på det ordinære arbejdsmarked. Og vise at alle kan bidrage, hvis der tages særlige hensyn til deres særlige behov og evner.

De unge der har været med i dette projekt udtrykker taknemmelighed. At have et ordinært job har været med til at udvikle dem, styrke deres selvværd og deres sociale liv. Det betyder meget for dem, at kunne tjene deres egne penge, have kollegaer, at have noget at stå op til og få indhold i hverdagen.

I Herning er Fakta på Grøndahlsvej og Kvickly i Herning Centret med i ordningen. Butikkerne garanterer kursisterne et job efter uddannelse der varer fra 11-22 måneder, alt efter kursistens arbejdsevner. På landsplan har dette samarbejde skaffet 73 autister job, og andre 63 er aktuelt i gang med uddannelsen. Der er en succesrate på 85%, hvilket er rigtig flot.

Søren Dalgaard og hans team på Autismecenter Vest gør en kæmpe indsats for at hjælpe autister ud af deres sociale isolation og giver samtidig omverden mulighed for at få gavn af de ressourcer og evner som autister også har. Ud over det sociale og menneskelige aspekt kan indsatsen også være med til at spare samfundet penge. Som Søren Dalgaard selv påpeger, så får de unge mulighed for at forsørge sig selv, og kommuner og region kommer til at spare penge på medicin og indlæggelser, psykiatri og andre sociale ydelser.

Herning Folkeblads Fond er imponeret over det store arbejde og hædrer hermed Søren Dalgaard og Autismecenter Vest med Uddannelsesprisen 2018 og dermed også kr. 25000,-

Stort tillykke med prisen.